ردیف باجه تلفن آدرس موقعیت بر روی نقشه
1 دفتر مرکزی(باجه777) 021-87142679 تهران- خ نفت شمالی – نبش خیابان پنجم – پ 15- ساختمان سایان- طبقه همکف موقعیت بر روی نقشه
2 اداره فروش سایپا 021-44908545 تهران- کیلومتر 11جاده مخصوص کرج (شهید لشگری)- جنب سایپا دیزل- سازه گستر 1- ساختمان شماره1- طبقه همکف موقعیت بر روی نقشه
3 اداره تحویل سایپا 021-44922685 تهران – کیلومتر15جاده مخصوص کرج(شهید لشگری)- خیابان 52 موقعیت بر روی نقشه
4  رنا 021-44907617  تهران – کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج(شهید لشگری) – جنب معاونت بازاریابی و فروش سایپا
5 اداره پست 021-33026011 تهران- خیابان پیروزی – نبرد جنوبی- پست منطقه17
6 سایپا – تابان تاخت 021-44181875 تهران- کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج(شهید لشگری)-شرکت سایپا موقعیت بر روی نقشه
7 بهنگام آفرین 021-44922683 تهران- کیلومتر 17 جاده قدیم کرج
8 سازه گستر سایپا 021-48912625 تهران- کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج(شهید لشگری)- شرکت سازه گستر سایپا موقعیت بر روی نقشه
9 امداد خودرو 021-82222284-5 تهران- کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج(شهید لشگری) – روبروی سایپا دیزل- شماره 140 موقعیت بر روی نقشه
10 اداره فروش سایپا دیزل 021-44907617 کیلومتر 11 جاده مخصوص موقعیت بر روی نقشه
11 اداره فروش زامیاد 021-44922683-4 کیلومتر 17 جاده قدیم موقعیت بر روی نقشه