ردیف باجه شماره تماس آدرس
1 سایپا- تابان تاخت 021-44181875 تهران- کیلومتر 15 جاده مخصوص داخل شرکت سایپا بلوار اصلی