نام و نام خانوداگی: مریم سلماسی

تحصیلات: کارشناسی ارشد MBA

سمت:مدیر برنامه ریزی و مطالعات استراتژیک