Click edit button to change this text.

نام و نام خانوداگی: دیده دانشور

تحصیلات: دکترای حرفه ای عمومی پزشکی

سمت: مدیر خسارت درمان