نام و نام خانوداگی: محمدهادی مظفری

تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – گرایش هوش مصنوعی

سمت: مدیر فناوری اطلاعات

سابقه کاری: چهارده سال

ایمیل: mozafari@sib-co.ir