سايپا
  زامیاد
  سرمایه گذاری سایپا
  سایپا دیزل
  سایپا یدک
  لیزینگ رایان سایپا
  پارس خودرو
  قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا
  سايپا پرس
  سایپا آذین
 کمک فنر ایندامین سايپا
ستاره سفیران آینده
سايپا لجستیک
 سايپا سیتروئن
پلاسکوکار سايپا
سازه گستر سایپا
خودرو تابان تاخت
مگاموتور
مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا
پیشگامان خوراک تابان
مهندسان اندیشه ورزان خودرو(شامخ)
مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو
رینگ سایپا
فنرسازی زر
پیشکسوتان صنعت خودرو آریا
خدمات فنی رنا
کاوه خودرو سایپا
موسسه فرهنگی ورزشی سایپا
ایرانکاوه سایپا 
طیف سایپا
سایپا پیستون
فنرسازی زر گلپایگان
مهندسی توسعه سایپا
رادیاتور ایران
سایپا شیشه
سایپا پلوس
امداد خودرو سایپا
طراحی ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا
مالیبل سایپا