بیمه مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان محصول


براساس این طرح، مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان در دوبخش خطرات تبعی ناشی از محصول و تضمین کیفیت محصول دربرابر مصرف کنندگان و اشخاص ثالث تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد. هم اکنون تولیدکنندگان و فروشندگان انواع محصولات تولیدی ازجمله: عایقهای رطوبتی، لوله هاو اتصالات، جرثقیلها، رایانه ها، میل لنگها، انواع محصولات صنعتی، لوازم خانگی  و برقی، محصولات غذایی و ... تحت پوشش بیمه ای بیمه ایران قرار گرفته اند.