بیمه اسبهای مسابقه


در فرهنگ جامعه ايراني اسب داراي ارزش و جايگاه ويژه اي مي باشد و صاحبان اين حيوان نجيب در تلاشند تا نهايت دقت را در مراقبت و نگهداري آن بعمل آورند . با توجه به روند افزايش تلفات و نقص عضو اسبها در حين بگزاري مسابقات سرعت و پرش ، تمرينات ، حوادث در محل نگهداري و باشگاهها و نيز خطر بيماريها ، نقش بيمه در جبران خسارت دو چندان گرديده است .شركت سهامي بيمه ايران در جهت جبران خسارت يادشده و در راستاي تامين اسبهاي مسابقه و سرمايه مالكين براي اولين بار طرح بيمه " اسبهاي مسابقه "" را در كشور ارائه نموده است .

براساس اين طرح ، تلف و نقص عضو اسبهاي مسابقه ناشي از حادثه ( در حين مسابقه ، حمل و نقل و ... ) و نيز بيماري تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد .ارزش اسبهاي مسابقه پس از اظهار بيمه گذار طبق معيارهاي ارزش گذاري (نژاد ، فيزيك بدني ، رده ورزشي ، سلامت ، قدرت باروري و ....) توسط كارشناسان بيمه ايران تعيين ميگردد .

باشگاهها و مالكين اسبهاي مسابقه مي توانند براي اخذ پوشش بيمه اي مذكور به نزديكترين شعبه يا نمايندگي شركت سهامي بيمه ايران در سراسر كشور مراجعه نمايند . ضمنا باشگاههايي كه براي بيش از 20 راس اسب تقاضاي پوشش بيمه اي نمايند از تخفيف گروهي حق بيمه بهره مند خواهند گرديد .