انواع خدمات


صدور انواع بيمه نامه:

  . بيمه اتومبيل: ثالث و بدنه

  . بيمه اشخاص: درمان، عمر و حادثه، عمر و پس انداز، حوادث مسافران (آکسا)، جامع زندگي و...

  . بيمه حريق: صنعتي، غير صنعتي، مسکوني

  . بيمه باربري: داخلي، وارداتي، صادراتي

  . بيمه مسئوليت و مهندسي: مقاطعه کاران، مهندسي، پزشکان، کامپيوتر و ...

  . بيمه اعتباري

مشاوره در:

  . تامين انواع پوشش هاي بيمه اي

  . مديريت ريسک بيمه اي

ارائه خدمات بیمه ای با شرایط خاص و تسهیلات ویژه

  . تسهيلات پرداخت حق بيمه

  . مشاوره و پيگيري در تقويم و تسويه خسارت

  . قرعه کشي سه ماهه براي مشتريان

  . امکان ثبت درخواست خريد بيمه نامه از طريق اينترنت

  . اطلاع رساني تمديد بيمه نامه از طريق مکاتبه، پيامک و تماس تلفنيدانلود فایل پیوستی