رئيس كل بيمه مركزي در ديدار با مديران بيمه ايران
رئيس كل بيمه مركزي در ديدار با مديران بيمه ايران

همه تلاش كنيم، صنعت بيمه با توان بيشتري در خدمت مردم باشد
دكتر عبدالناصر همتي ضمن حضور در ساختمان مركزي شركت سهامي بيمه ايران، با مدير عامل، اعضاي هيات مديره و مديران بيمه ايران ديدار و گفتگو كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، دكتر همتي با اشاره به توان و پتانسيل بالاي بيمه ايران گفت: بيمه ايران موتور محركه و نماد صنعت بيمه كشور است.
وي با اشاره به شرايط خاص صنعت بيمه در دوره فعلي گفت: همه بايد با برنامه ريزي، تلاش و كار جدي كمك كنيم تا صنعت بيمه با توان بيشتري در خدمت مردم بزرگ ايران باشد.
رئيس كل بيمه مركزي تاكيد كرد: همه اركان صنعت بيمه بايد با همدلي، رعايت مقررات و انضباط كمك كنند تا اين كشتي سلامت به سرمنزل مقصود برسد.
وي خاطر نشان كرد: بيمه ايران بايد همانند گذشته، نقش اساسي خود را ايفا نمايد و با طراحي محصولات جديد به افزايش كيك بيمه كمك كند و به عنوان بزرگترين شركت بيمه با عدم ورود به رقابت هاي ناسالم، اجراي مقررات و نظم در بازار را تشويق نمايد.
دكتر همتي از مجموعه بيمه ايران به عنوان بازوي فني صنعت بيمه ياد كرد و گفت: انتظار ميرود بيمه ايران در حوزه بيمه هاي درمان و شخص ثالث كه به علت رقابت هاي ناسالم و نرخ هاي غير فني آثار مالي منفي بر جاي گذاشته، پيشتاز اصلاح نرخ، شرايط و تعميق آرامش بازار در اين رشته ها خصوصا شخص ثالث شود.
در اين جلسه محسن پور كياني رئيس هيئت مديره و مديرعامل بيمه ايران، ضمن تشكر از حضور رئيس كل بيمه مركزي، گزارشي از عملكرد بيمه ايران و برنامه هاي در دست اجرا ارائه كرد. سپس اعضاي هيات مديره و چند تن از مديران اين شركت ديدگاه هاي خود را در مورد مسائل صنعت بيمه بيان كردند.دانلود فایل پیوستی
سایت بیمه مرکزی