ردیف باجه شماره تماس آدرس
1 امداد خودرو سایپا 021-8222284 تهران- امداد خودرو سایپا