ردیف باجه شماره تماس آدرس
1 سازه گستر 021-48912625 تهران- کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج(شهید لشگری)- شرکت سازه گستر سایپا