ردیف باجه شماره تماس آدرس
1 اداره فروش سایپا دیزل 021-44907617 تهران- کیلومتر 11 جاده مخصوص-جنب جهاد جنوبی