ردیف باجه شماره تماس آدرس
1 سیبکو 021-44922685 تهران – کیلومتر15جاده مخصوص کرج(شهید لشگری)- خیابان 52