ردیف باجه تلفن آدرس موقعیت بر روی نقشه
1  باجه فروش بیمه نامه دفتر مرکزی(باجه777) 021-26406030 تهران- خ دکتر مصدق (نفت شمالی) – نبش خیابان صفویان(پنجم) – پ 15- ساختمان سایان- طبقه همکف موقعیت بر روی نقشه
2  باجه فروش بیمه نامه مستقر در لیزینگ رایان سایپا 021-23053547 تهران، خیابان میرداماد، بین خیابان شمس تبریزی و دکتر مصدق شمالی(نفت شمالی)، پلاک 209، ساختمان رایان سایپا موقعیت بر روی نقشه
3 باجه فروش بیمه نامه مستقر در اداره فروش سایپا 021-44908545 تهران- کیلومتر 11جاده مخصوص کرج (شهید لشگری)- جنب شرکت پارس الکتریک- سازه گستر 1- ساختمان شماره1- طبقه همکف موقعیت بر روی نقشه
4  باجه فروش بیمه نامه مستقر در سیبکو 021-44922685 تهران – کیلومتر15جاده مخصوص کرج(شهید لشگری)- خیابان 52 موقعیت بر روی نقشه
5  باجه فروش بیمه نامه مستقر در سایپا – تابان تاخت 021-44181875 تهران- کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج(شهید لشگری)-شرکت سایپا موقعیت بر روی نقشه
6  باجه فروش بیمه نامه مستقر درسازه گستر سایپا 021-48912625 تهران- کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج(شهید لشگری)- شرکت سازه گستر سایپا موقعیت بر روی نقشه
7  باجه فروش بیمه نامه مستقر در امداد خودرو 021-82222284-5 تهران- کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج(شهید لشگری) – روبروی سایپا دیزل- شماره 140 موقعیت بر روی نقشه
8  باجه فروش بیمه نامه مستقر در اداره فروش سایپا دیزل 021-44907617 کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج موقعیت بر روی نقشه
9  باجه فروش بیمه نامه مستقر در اداره فروش زامیاد 021-44922683-4 کیلومتر 17 جاده قدیم کرج(اتوبان فتح) موقعیت بر روی نقشه