مراسم تودیع جناب آقای دکتر بزرگ نژاد و معارفه جناب آقای مهندس سیدصالحی به عنوان سرپرست شرکت کارگزاری بیمه سایپا هفته گذشته با حضور جناب آقای مهندس جهرودی مدیرعامل محترم گروه خودروسازی سایپا در ساختمان قائم مقام برگزار شد.