کمکهای بشردوستانه و حمایت از بنیادهای خیریه

– اجرای برنامه اهدا خون
– عضویت همکاران در انجمن اهدا عضو
– عضویت همکاران در بانک خون جهانی جهت اهدا سلولهای بنیادین
– انجام امور خیریه هدفمند در قالب اهدا اقلام مصرفی و اداری، خرید از این مراکز، کمکهای نقدی به مراکز، کمک مومنانه
– ملاقات با مددجویان کهریزک و بازدید از مرکز محک
– صدور بیمه نامه های اموال رایگان برای مراکز خیریه
– آموزش دانشجویان با عنوان کارآموز
– حمایت علمی و اطلاعاتی از پروژه های دانشگاهی با محوریت:
  • داده کاوی و خوشه بندی اطلاعات مشتریان و بیمه شدگان
  • طرح های نوین بیمه ای
  • مدیریت ارتباط با مشتریان
  • فروش و خدمات الکترونیکی بیمه نامه
  • سیستم های مدیریتی