ردیف باجه شماره تماس آدرس
1 سیبکو 021-44922685 تهران- کیلومتر 15 جاده مخصوص – خیابان 52-اداره تحویل سایپا