نام و نام خانوداگی: رشید پورمختار دلبر

تحصیلات: کارشناسی مکانیک جامدات

سمت: قائم مقام و نائب رئیس هیئت مدیره