نام و نام خانوداگی: مریم حاجی قاسمی

تحصیلات: لیسانس

سمت: رئیس مدیریت و ارتباطات

سابقه کاری:

مهارت ها و تخصص ها: امور تبلیغات و امور روابط عمومی

شرح وظایف: برنامه ریزی نظارت بر اجرا و کنترل تبلیغات و تعاملات با جامعه و – توسعه فرهنگ بیمه ای و فرهنگ سازی عمومی در شرکت- مدیریت کانالهای ارتباطی

ایمیل: hajghasemi@sib-co.ir