جهت مشاهده شرایط ویژه فروش بیمه نامه شخص ثالث و بدنه خودرو به بازنشستگان شرکت زامیاد کلیک نمائید.