تاریخچه

پيرو تصميم گيري استراتژيك ستاد تحول كسب و كارهاي گروه سايپا، شرکت کارگزاری رسمی بیمه سایپا (سیبکو) در مرداد ماه سال 1390 با هدف تجمیع فعالیت های بیمه ای این گروه به‌صورت سهامی خاص تأسیس و با شماره 410955 در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيد.
موضوع فعاليت شرکت بر اساس اساسنامه انجام امور دلالي رسمي بيمه و مشاوره بيمه اي بر اساس قانون تأسیس بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه گري و آيين نامه هاي مصوب شوراي عالي بيمه، دستورالعمل هاي صادره از سوي بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين و مقررات موضوعه ديگر است.
سيبکو يکي از شرکت هاي گروه خودروسازي سايپا است (100% سهم متعلق به گروه سايپا) که دانش، سیستم های مدیریتی و تجربیات کارکنان شرکت های خدمات بیمه ای رایان سایپا و خدمات بیمه سایان را که سابقه فعاليت آنها به سال 1380 بر می گردد، در اختیار گرفته است. هدف بنيادين و فلسفه وجودي سيبکو را مي توان تکميل سبد خدمات مشتريان گروه سايپا، تجميع کليه پتانسيل هاي بيمه اي براي گروه سايپا در قالب گروه بيمه اي سايپا، ايجاد درآمد و سود براي گروه سايپا، ارائه پوشش و شرايط بيمه اي مناسب براي گروه سايپا و اخذ خدمات بيمه اي با حداقل ريسک از کليه بيمه گران برشمرد.

Slide
فهرست